OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Totožnost správce a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Lukáš Adámek, se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO: 02854643. Správce zpracovává v rámci webové platformy http://www.latrading.cz ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • emailovou adresu

  • poštovní adresu

  • telefon (nepovinné)

  • historii objednávek

Kontaktní údaje Správce jsou následující - adresa pro doručování: Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, e-mail: info@latrading.cz, telefon +420 728 523 941.

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb, k jejichž odběru jste projevil svůj zájem.

Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který jste se zpracováním udělil/a, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Takový souhlas musí být z vaší strany dobrovolný, nepodmíněný a lze jej kdykoli odvolat za využití kontaktních údajů v bodu 1.2.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vašeho souhlasu uděleného se zpracováním, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let, pokud k dalšímu zpracování neudělíte svůj souhlas.

Další příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další příjemci podílející se na softwarovém řešení, dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Jedná se o pracovníky těchto společností:

  • Fenomen multimedia, a.s. (poskytovatel softwarového řešení a webhostingu)

  • GOPAY s.r.o. (internetová platební brána)

Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Analytické nástroje

Shromažďujeme informace o návštěvnících našich internetových stránek za účelem dalšího zlepšování našich služeb a našich online nabídek. Díky tomu dokážeme lépe splňovat požadavky zákazníků. Tuto činnost provádíme zcela anonymním způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců.

Při shromažďování těchto anonymních informací používáme také takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem. Soubory cookie nám pomáhají nabídnout vám speciálně přizpůsobené nabídky. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Správce za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost.

Google Analytics (služba pro analýzy webu společnosti Google Inc., nezávislé společnosti provádějící měření dat o návštěvnících internetových stránek a jejich analýzu), používá soubory cookie a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookie i vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné obecné údaje. Správce používá tento typ informací, které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí souborů cookie budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu.

Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům uchovávaným ve společnosti Google. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Správce za takové jednání nenese žádnou odpovědnost.

lukáš adámek trading

Lukáš Adámek se věnuje price-action obchodování akciových indexů již od roku 2012. Na základě svých zkušeností a znalostí vytvořil projekt LAT, jehož posláním je sdílení obchodů, analýz, rad a zkušeností v podobě článků a videopříspěvků širší veřejnosti. Pokud hledáte průvodce na vaší cestě ke konzistentnímu price-action tradingu a chcete se vyhnout zbytečným chybám, LAT je tu pro vás.

2024 © | LATRADING.cz | Webdesign fenomen | GDPR | Obchodní podmínky | Administrace